روغن ارده یک لیتری مستانه

تولید شده در کارگاه تولیدی تحفه اردکان زیر نظر مستقیم مدیران سایت

مدیریت کارگاه تولیدی در شهرستان اردکان آقایان ابو محمدی و کارگر

روغن گنجد طبیعی
روغن ارده اردکان

مراحل تولید روغن ارده کنجد:

در کارخانه‌ها دانه کنجد را بوجاری می‌کنند (یعنی اجسام خارجی را از آن جدا می‌کنند) پوست گیری به ۲ روش خشک و مرطوب انجام می‌شود. در پوست گیری مرطوب، کنجد در حوض‌های آب خیسانده می‌شود و بعد از مدتی به آن استراحت می‌دهند تا رطوبت در سطح پوست یکنواخت شود.

بعد کنجدها را وارد دستگاه پوست‌کنی می‌کنند و سپس آن را در حوض‌های آب نمک می‌ریزند. در این مرحله باز هم مقداری از پوسته‌های باقیمانده ته‌نشین می‌شود و کنجد روی آب می‌آید.

سپس کنجدهای بدون پوسته را جمع‌آوری می‌کنند، می‌شویند و نمک و پوسته‌های اضافی را می‌گیرند.

در مرحله بعد، کنجدها را سانتریفیوژ می‌کنند تا آب اضافی‌شان خارج شود. در نهایت کنجد را در دستگاهی بو می‌دهند و برای عمل آسیاب کردن ارسال می‌کنند. در دستگاه آسیاب، کنجدهای بوداده شده، له می‌شوند و به شکل ارده درمی‌آیند.

بعد از این مراحل ارده را به کارگاه تولید روغن انتقال داده و در مکینه هایی ریخته میشود و مراحل خاصی که میتوانید توضیحات بیشتر را در این صفحه ببینید

برای مشاهده مراحل روغن گیری ارده کلیک کنید