روغن ارده مستانه اردکان تهیه شده با بهترین کنجد و صد در صد طبیعی و سنتی

این محصول که تولید آقایان ابومحمدی و کارگر میباشد تحت نظر مستقیم ما تولید و مراحل تصفیه را انجام داده اند

تفاوت تهیه روغن ارده اردکان با روغن کنجد را یمتوانید اینجا مطالعه کنید

روغن ارده سنتی اردکان