روغن ارده ۴ لیتری مستانه

چرا به عنوان فرابکر ( روغنهایی که فقط یک مرتبه و کاملا طبیعی از دانه های روغنی استخراج شوند را فرابکر گویند هستند روغنهایی که از تفاله باقیمانده با محلول های شیمیایی مجدد از تفاله روغن گیری میشوند ولی روغن ارده کنجد به روش سنتی و بدون هیچ گونه مواد شیمیایی تهیه میشود

مشاهده کامل تهیه روغن ارده کلیک کنید

روغن کنجد فرابکر سنتی